Číslo v závorce označuje plánovanou událost.

.

Anketa: Přispíváte na charitativní čínnost prostřednictvím nadací? Např. Člověk v tísni, Konto bariery apod.

13.1. 2019
Milé sestry a bratři, členové a příznivci farního sboru ve Chvaleticích.
Prvního ledna letošního roku jsme se v našem kostele ve Chvaleticích rozloučili s dlouholetým administrátorem našeho sboru bratrem Milošem Hübnerem. Jako jeho nástupce byl seniorátním výborem vybrán farář z nedaleké Bukovky bratr František Plecháček. Farář Miloš Hübner zůstává dále farářem v nedaleké Trnávce a Přelouči. Slíbil nám, že nás občas navštíví a potěší nás svým kázáním.
Miloš  Hübner odvedl obrovský kus poctivé práce pro náš sbor a asi až s odstupem času plně oceníme, co dokázal. Spolu s vedením města Chvaletice se pustil do záchrany našeho kostela. Samozřejmě bez sponzorů, darů a různých grantů, by se to nepodařilo, ale Miloš byl tím, kdo to vše neúnavně organizoval a byl tím, kdo dotáhl celou věc do zdárného konce.
Z církevních setkání s kurátory z jiných sborů mohu říci, že takového faráře nám mnozí záviděli.
Chtěl bych mu ještě jednou veřejně poděkovat a popřát mu hodně zdraví a elánu do další práce, nejen na půdě církevní, ale i v osobním životě.

Na závěr bych chtěl poprosit, všechny sestry a bratry, aby nám i nadále zachovali stejnou přízeň jako za administrace Miloše Hübnera. Naše společenství žije dál a i v příštím roce se budeme scházet na bohoslužbách a pokračovat v započatém díle záchrany duchovního života ve Chvaleticích. Aktuální informace naleznete na těchto internetových stránkách a na vývěsce před městským úřadem.
 
 S přáním pokoje a božího požehnání
Milan Středa
Kurátor Farního sboru českobratrské církve evangelické
ve Chvaleticích.

Poslední kázání M. Hübnera ve Chvaleticích:
https://chvaletickykostel.7x.cz/rubriky/kazani/chvaletice/kdo-je-v-kristu-je-nove-stvoreni

fofogalerie z kázání:
https://chvaletickykostel.7x.cz/rubriky/galerie/louceni-s-milosem-hubnerem

Výběr zajímavých kázání Františka Plecháčka nového administrátora našeho sboru:
https://chvaletickykostel.7x.cz/rubriky/kazani/jine-sbory

6.1. 2019
4. 1. 2019 zemřel ve věku 89 let teolog, básník, signatář charty 77 a univezitní profesor Milan Balabán. V letech 1966-1971 působil jako farář v nedaleké Semtěši.


10.12.
Zde naleznete rozloučení M.
Hübnera a vánoční dopis
https://chvaletickykostel.7x.cz/rubriky/evangelicky-sbor/soucasnost/co-se-deje

4.12. 2018
Zde naleznete program v kostele v období svátků
https://media0.7x.cz/files/media0:5c0657fd226ab.pdf.upl/Program%20ve%20chvaletick%C3%A9m%20kostele%20z%C3%A1v%C4%9Br%20roku%202018.pdf

3.12. 2018
V pátek v Nových Dvorech zahráli mí přételé ze skupiny Je To Jedno zbrusu novou adventní píseň. Přikládám ji s přáním prožití krásných aventních chvil.
https://www.youtube.com/watch?v=F9waH-3hkw0Dopis ze seniorátního výboru:
https://media1.7x.cz/files/media1:5bf92bc6ec26b.pdf.upl/Chval23112018.pdf
Do rubruky evangelický sbor/současnost jsem vložil podrubriku "názory," zde může přispět kterýkoli z našich členů nebo sympatizantů. Příležitostně tam budu vkládat své zamyšlení nad duchovní tolerancí s názvem Okno z kostela. První okno navazuje na výše uvedené  kázání našeho faráře M. Hübnera.
https://chvaletickykostel.7x.cz/rubriky/evangelicky-sbor/soucasnost/nazory/okno-z-kostela-c-1

22.11. 2018 Přečtěte si prosím prohlášení M. Hübnera k současné situaci sboru, má pro nás zásadní význam. Prohlášení najdete v rubrice evangelický sbor/současnost. Je možné se k němu vyjádřit.
https://chvaletickykostel.7x.cz/rubriky/evangelicky-sbor/soucasnost/m-hubner-k-soucasne-situaci

Děkuji

5.11 2018
V rubrice "napsali o nás" naleznete článek, který vyšel v listopadovém vydání Přeloučského roštu.
https://media0.7x.cz/images/media0:5be0027ad18e9.jpg/ro%C5%A1t.jpeg


Následující okaz vás přesměruje na návrh strategického plánu Českobratské církve Evangelické na následujících 12 let.
http://synodcce.cz/strategicky-plan-cirkve-reformanda-2030/

Pavel Tomíška

11.10 2018
Ohlédnutí za sjezdem bývalých konfirmandů sboru
 
   Chci svým jménem vyjádřit potěšení nad tím, že se toto setkání uskutečnilo a poděkovat všem, kdo se na něm podíleli. Především bratru kurátoru Milanu Středovi, který sehnal většinu kontaktů, připravil pozvánky a z velké části je sám osobně roznesl, svou nezdolnou energií inspiroval i ostatní, aby se do příprav zapojili. Potom všem sestrám, které připravily a zorganizovaly občerstvení. A především všem milým hostům, kteří jste nás přijeli povzbudit a zavzpomínat na dobu svého mládí a rozkvět sboru, který patřil k předním oporám celé Českobratrské evangelické církve. Největší poděkování však patří Pánu Bohu, který nás tímto setkáním povzbudil a ujistil o tom, že chvaletický sbor má širší zázemí, než se nám zdá z leckdy slabé pravidelné účasti na bohoslužbách. Prosím všechny, zachovejte nám věrnost a až zase zorganizujeme další setkání či kulturní akce, přijďte a vezměte i členy svých rodin a přátele.
 
                                                                        Miloš Hübner
                                                                                            administrátor sboru


18.9. 2018

Proč chodím do chvaletického kostela?
:-)
Na to je jednoduchá odpověď, protože jsem tam šťastný!

Toto mé duchovní povznesení podepírají tři pilíře.
Prvním pilířem je harmonie kostela jako stavby. Prostě, ve chvaletickém kostele se cítím dobře. Druhý pilíř pak místní evangelický sbor. Nalezl jsem zde hrstku lidi, kterým není lhostejný odkaz předků.Těch pár lidí mi velmi rychle přirostlo k srdci. Třetím pilířem je osobnost faráře ing Miloše Hübnera. ing Miloš Hübner mě dokáže oslovit, přestože můj duchovní vývoj formovali především autoři, kteří čerpali z jiných než křesťanských zdrojů.
Nad jezerem vane vítr a čeří vodní hladinu, tak se ukazují viditelné vlivy neviditelného, znamení sestává nahoře a dole z pevných čar, zatímco uvnitř je prázdné. To ukazuje na volnost srdce bez předsudků, takže je schopno příjmout pravdu.
Richard Wilhelm, I-ting (kniha proměn), 61. znamení -Vnitřní pravda

Evangelický sbor je společenství lidí do kterého každý přispívá podle svých možností. Vytvořit tyto stránky pro mě bylo možností jak přispět. Jejich smyslem je především informovat o činosti sboru.

Budu rád když se tyto stránky stanou malým kamínkem v mozaice vašich životů.

Pavel Tomíška
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_SAM0003.jpg
Provozovatel těchto stránek nemůže ovlivnit obsah zobrazovaných reklam a nenese za ně žádnou odpovědnost
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one