Číslo v závorce označuje plánovanou událost.

.

Anketa: Přispíváte na charitativní čínnost prostřednictvím nadací? Např. Člověk v tísni, Konto bariery apod.

Stručné dějiny chvaletického evangelického sboru do roku 2000

 
Chvaletický sbor vznikl v roce 1782 na území, v němž projevovali svou aktivitu tajní evangelíci po celou dobu protireformace. Nejznámější je zpráva o odhalení tajných bohoslužeb ve sklepě panského dvora v Telčicích v roce 1695.
V roce 1782 splnil počet tolerančních přihlášek požadovaný limit pro založení sboru reformované církve, který se stal jedním z prvních v celých Čechách. Prvním kazatelem přišlým ze Slovenska se stal Joel Jessenius.
Dne 9. 6. 1784 se konalo ve Chvaleticích první superintendenční shromáždění reformované církve, které přijalo řády církve a zvolilo její vedení.
Mezi významné kazatele sboru patřil Karel Fleischer /1830 — 1861/ a poté jeho syn Julius Fleischer /1861 — 1904/, v letech 1890 — 1904 senior seniorátu čáslavského.
V období působení faráře Julia Fleischera došlo k postavení budovy dnešní fary v roce 1864 a ke stavbě stávajícího kostela, který byl slavnostně otevřen 6. 7. 1882. Je to druhý kamenný kostel ve sboru; první stál na území dnešního hřbitova.
V roce 1860 byla při sboru postavena nová budova evangelické školy, která sloužila svému účelu až do roku 1914.
Jak během 1. světové války, tak během 2. světové války byly ze sboru odvezeny zvony pro válečné účely.
Posledními dlouholetými faráři ve sboru byli Jaroslav T. Štulc /1928 — 1946/, Bohuslav Teplý /1947 — 1969/ a Adolf Ženatý /1976 — 1987/.

 

  Život FS ČCE ve Chvaleticích v letech 2000 – 2017

               
 
   Sbor ve Chvaleticích patří mezi nejdéle administrované sbory v evangelické církvi vůbec, poslední zvolený farář ve sboru, bratr Adolf Ženatý, odešel na odpočinek v roce 1987. V roce 1990 se administrace sboru ujal tehdejší nový diakon sousedního sboru v Trnávce Miloš Hübner a tento stav trvá dodnes. V období, jež si připomínáme, docházelo k proměnám ve složení pravidelných návštěvníků bohoslužeb, staršovstev a obsazení funkcí ve sboru, ale osoba kazatele, který do sboru dojížděl, zůstávala tatáž.

   V roce 2002 zemřela dlouholetá obětavá kurátorka sboru sestra Jarmila Krejčíková z Kobylnic a funkci kurátorky převzala sestra Marta Hromádková z Kojic. V roce 2006 se kurátorem sboru stal bratr Milan Středa ze Sulovic a zastává tuto funkci až dodnes. Funkci pokladní sboru vykonávala věrně po většinu tohoto období sestra Helena Hlavová z Kobylnic, až do své smrti v roce 2016. Poté tuto funkci převzala sestra Hana Patočková z Choltic.

   Vzpomínáme na řadu věrných členů sboru, zejména na ty, u nichž se po mnoho let konaly domácí pobožnosti. Od jejich konání jsme postupně upustili proto, že všichni jejich účastníci postupně zemřeli. Stejně tak vzpomínáme na bohoslužby, které jsme po mnoho let konali v Domě kultury ve spodních Chvaleticích. Účastnili se jich sestry a bratři pokročilého věku, abychom jim ušetřili absolvování táhlého kopce, který by museli vyšlapat ke kostelu v tzv. Hornické čtvrti. Když těchto několik účastníků zemřelo nebo přestalo chodil, od těchto bohoslužeb jsme upustili. Za posledních nějakých 20 let, jsme pokřtili ve sboru řadu dětí, ale nikdo z nich se života sboru neúčastní. Od roku 2012, kdy bratr administrátor převzal vedle Trnávky i poloviční pracovní úvazek ve sboru v Přelouči, se ustálila praxe, že bohoslužby ve sboru se konají 1x za 14 dní v sídle sboru.

   Během tohoto období se pozornost sboru soustřeďovala na záchranu budov sboru. Nejprve to byl požár, který v roce 1998 zničil farní byt a část půdy, potom v roce 1999 se vlivem vleklého zatékání prohnul strop kostela a stavební úřad ve Chvaleticích budovu uzavřel jako havarijní případ. Faru se podařilo opravit a tak jsme hned v letech 2000 – 2001 mohli poskytnout na faře útočiště rodině Brodských během vikariátu bratra Štěpána Brodského. Po nich jsme farní byt pronajímali, což je stav, který trvá dodnes. Pamětníků ve sboru, kteří si pamatují ze starší doby pobyty seniorátní mládeže na naší faře v první polovině devadesátých let, se bolestně dotkl odchod bratra kurátora Jiřího Starého z Čáslavi v roce 2008, který tyto pobyty organizoval a vedl.

   Úsilí o záchranu kostela trvalo v letech 2002 -2017. Nejprve byl nákladem Městského úřadu ve Chvaleticích zpracován projekt rekonstrukce, na jehož základě byla pro další realizaci vybrána firma Loučka Pardubice. Postupnými kroky byla nejprve provedena výměna stropní konstrukce, potom střešní krytiny, pořízena nová fasáda a kompletně vymalován interiér kostela. Na jaře 2017 jsme kostel zkolaudovali a v dubnu přivítali na slavnostním koncertu Jiřího Stivína s hosty. V jeho rámci jsme poděkovali všem sponzorům akce, která si vyžádala přes patnáct milionů korun a ze strany sboru starostce Chvaletic paní Blance Zaklové, která má svou energií a nezdolným optimismem, na konečném úspěchu akce. Kostel je několikrát během roku kulturně využit pořádáním koncertů pana profesora Uhlíře z Pardubic, školních koncertů žáků místní základní školy a i akcemi pořádanými sborem

   V roce 2016 proběhla ve sboru seniorátní vizitace, během níž předložil bratr senior čtyři varianty budoucí podoby existence chvaletického sboru od pozvání jejich vlastního kazatele až po zrušení sboru a rozdělení sborového území mezi okolní sbory. Jednání o tom pokračují a vzhledem k nim je předčasné se vyjadřovat k budoucnosti sboru v příliš daleké perspektivě.      


                                                                                                                                         Miloš Hübner


  Historie Chvaletického evangelického sboru zpracovaná Marcelou Janouchovou:
https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/56365/Janouchov%c3%83%c2%a1M_D%20jinyevangelick%c3%83%c2%bdch_HS_2014.pdf?sequence=3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Provozovatel těchto stránek nemůže ovlivnit obsah zobrazovaných reklam a nenese za ně žádnou odpovědnost
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one