Číslo v závorce označuje plánovanou událost.

.

Anketa: Přispíváte na charitativní čínnost prostřednictvím nadací? Např. Člověk v tísni, Konto bariery apod.

M. Hübner -k současné situaci sboru

K současné situaci sboru:
 
   Vážené sestry, vážení bratři, rád bych Vás informoval o posledním dění v našem sboru a připojil k tomu svůj komentář. Za veliký úspěch pokládám sejití bývalých konfirmandů, které proběhlo v neděli 7.října. Já osobně jsem očekával daleko menší účast, nakonec nás bylo výrazně přes 60 a to víme, že nepřijeli zdaleka všichni pozvaní. Ale staršovstvo má v plánu setkání tohoto typu v příštím roce opakovat, takže kdo nepřijel poprvé, může se účastnit příště a jednak nás povzbudit v úsilí o zachování budoucnosti sborového života, jednak se setkat s přáteli z let své vlastní konfirmační přípravy.
   Tento měsíc proběhlo každoroční jednání seniorátního konventu, který věnoval rozhodování o naší budoucnosti jeden blok svého jednání. Schválil naše návrhy na vyřazení budov kostela a fary ze seznamu nezcizitelných nemovitostí církve, čímž přesunul rozhodování o jejich budoucnosti do rukou staršovstva sboru. Dále přijal návrh, aby byla dána našemu sboru doba jednoho roku, během níž by měl dojednat s některým sousedním sborem dohodu o sloučení ve sbor jeden a proměnu Chvaletic v kazatelskou stanici sboru sousedního. Reálně připadá do úvahy jednání buď s Trnávkou nebo s Přeloučí, protože sbor v Čáslavi jednání s námi vyloučil a zdůvodnil toto stanovisko očekáváním, že se k němu v blízké budoucnosti připojí sbor v Semtěši.
   Jednání staršovstva sboru, které na výsledky konventu v neděli 18.11. navázalo, změnilo své dřívější stanovisko a rozhodlo se nabídnout jako prvnímu sboru jednání o sloučení sousední Trnávce. Tuto nabídku budu tlumočit staršovstvu v Trnávce, které má své plánované zasedání v úterý 10.12. a očekávám, že bude souhlasit se zahájením jednání bezprostředně po Novém roce. Sbor v Přelouči zůstává jako druhý v pořadí.
   V pořadí poslední zpráva je stará pouze několik hodin. Dnes /psáno 21.11./ rozhodl bratr senior Jakub Keller se souhlasem seniorátního výboru o mém odvolání z funkce administrátora sboru s platností k 1.1.2019. Ke stejnému datu byl jmenován novým administrátorem bratr František Plecháček, farář z Bukovky. Děkuji za Vaši podporu, vím, že se členové staršovstva přimlouvali za to, aby k této změně nedošlo. Nicméně rozhodnutí padlo, patří v našem církevním uspořádání do výlučné kompetence seniora a bylo by zbytečné dále o tom diskutovat. Mým nejbližším úkolem tedy bude předat veškerou sborovou agendu, razítko, klíče od sborových budov a k tomu dojde protokolární cestou za účasti člena seniorátního výboru začátkem ledna.
   Z mé osobní zkušenosti je bratr farář František Plecháček /pouze jmenovec, nikoliv příbuzný Jana Plecháčka, faráře z Heřmanova Městce/ dobrým a komunikativním farářem a po lidské stránce s ním nebudou problémy. Samozřejmě bude potřeba si zvyknout na trochu odlišný pracovní styl a všechny praktické věci s ním podrobně projednávat, nespoléhat se na to, že bude všechno dělat stejně, jako jsem to dělal já. Mým budoucím úkolem bude napomáhat jednání buď s Trnávkou, nebo s Přeloučí, a pro tento úkol je možná lepší, že nebudu sedět na všech židlích najednou. Se členy sboru se hodlám rozloučit, doufám ovšem, že nikoli nadlouho, letošním vánočním dopisem.
 
                                                                                         Miloš Hübner
                                                                     /zatím stále ještě/ administrátor sboru
 
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "3973"
Děkuji všem za projevy podpory a sympatií a přeji požehnané vánoční svátky všem. Budu pokračovat v zasílání mých kázání, které najdete v rubrice: kázání ze sousedních sborů, budu sledovat životní jubilea členů sboru, hlavně těch, kdo se už do sboru pro věk nedostanou, zůstanou na mně některé milé akce, ke kterým by bylo pro nového administrátora příliš komplikované přijet, jako je adventní pozdrav ve Chvaleticích, případně "půlnoční bohoslužba" na Štědrý den v kostele. Začátkem příštího roku by mělo dojít k prvním kontaktům se staršovstvem sboru v Trnávce, během kterých se ukáže, zda je reálná představa, že by se oba sbory organizačně spojily. Přál bych si to, ale rozhodují staršovstva kolektivně, takže tomu budu alespoň držet palce.
Co se týče mého odvolání, já už ho neřeším, protože střídání farářů patří ke zkušenostem sborů a bude si potřeba zvyknout na trochu odlišný styl práce. A hlavně se mi vybavuje přísloví, které se hodí pro staršovstvo v nejistých poměrech: "Hledáš pomocnou ruku? Máš ji na konci svého ramene".
To, co končí, je pouze moje úřední pověření, nikoli naše přátelská setkávání. Miloš Hübner.
To, že se něco "děje" kolem Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Chvaleticích se ke mně donášelo, respektive jsem byla coby bývalá starostka města Chvaletice informována. Stále jsem však věřila, že sbor dojde k novému cíli, a že vše bude fungovat k radosti sboru i jeho příznivců. Odvolání administrátora pana Miloše Hübnera se mne hluboce dotklo. S panem Hübnerem nás pojí letitá spolupráce, která přerostla do přátelství. Vše začalo v roce 1998, kdy vydal stavební úřad rozhodnutí k vyklizení stavby (kostela) se zákazem vstupu a k provedení zabezpečovacích prací proti dalšímu propadání stropní konstrukce. Poté nastal moment, kdy do záchrany kostela vstoupilo město Chvaletice. Nejprve bylo provedeno zaměření stávajícího stavu, proveden mykologický průzkum. Prováděcí dokumentace byla zpracována v roce 2000 (mimochodem-v témže roce byl kostel rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášen za kulturní památku). A nastalo to nejdůležitější - shánění financí. Byla to strastiplná, léta trvající cesta, ale byla korunována úspěchem a v současné době tato kulturní památka majestátně nese dál odkaz našich předků. S panem Hübnerem jsme vždy měli společnou radost z každého, byť sebemenšího úspěchu. Jsem ráda, že jsem ho poznala. Je to skvělý a dobrotivý člověk.
Já jsem tu velmi krátce, nepamatuji jak v roce 2002 propadl strop kostela a statik do něj zakázal přístup. Nebyl jsem ani u let pozdějších, když se sbor s tím musel vypořádat. Mám jen pocit, že si Miloš Hübner zaslouží hlubokou úctu za vše co dokázal. Takže Miloši, děkuji Ti za vše co jsi pro sbor a Chvaletice vykonal. Vím, že se úplně neloučíš, ale přece jen, je to jistý mezník a myslím, že je to nejdůležitější, co by tu mělo zaznít. Se sborem je to podobné, začala jeho rekonstrukce a myslím, že i to je dílo na mnoho let. Soudě podle reakcí bratrů a sester kterých jsem byl svědkem, všechny Tvoje odvolání nemile zaskočilo, nicméně je to realita kterou musíme přijmout a pokračovat v započatém díle na jehož konci bude sloučení s některým s okolních sborů a těšit se, že se (doufám) spolu znovu sejdeme na jedné palubě. Nemluvil bych o labutí písni, slučování sborů přináší doba. Jak v případě Přelouče tak Trnávky jde o sloučení přibližně stejně velkých sborů, nově vzniklý sbor se klidně může jmenovat Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přelouči a Chvaleticích nebo Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trnávce a Chvaleticích. Podobně jako v případě FS Džbánova a Ústí nad Orlicí. Vše vzejde z budoucích jednání. Závěrem bych se rád zastavil u osoby bratra Františka Plecháčka, kterého osobně neznám, rád bych mu za sebe vzkázal, že udělám vše proto, aby se mezi námi cítil dobře a rád mezi nás vracel.
Vážení, dovolte mi krátkou reakci na příspěvek bratra Hübnera. Vzhledem k tomu, že situaci v našem sboru znám a zúčastnila jsem se jednání seniorátního konventu, je pro mne vyjádření bratra Hübnera konstatováním reality, kterou musíme přijmout a pracovat s ní.
Samozřejmě jsem nechtěla svému srdci upřít naději, že s námi br. farář zůstane jako administrátor ten poslední těžký rok, kdy bychom měli sbor dovést k novému cíli. Ale vše nasvědčovalo tomu, že to tak nebude. Asi budu souhlasit s br. Hübnerem, že pro něho to tak bude lepší. Vždyť mu zůstanou ještě dva sbory a zvládnutí přicházejících změn bude představovat hodně další nové práce.
Cítím však, že chvaletický sbor by zvláště nyní měl osvědčit a předvést svoji životaschopnost i když je to jeho labutí píseň. Prosím, aby všichni, kterým na našem společenství záleží, nebo ti, kteří třeba "jenom" cítí genia loci tohoto historického místa, kde se scházeli naši předkové, a v neposlední řadě členové sboru, přišli do chvaletického kostela nejen teď v přicházejícím vánočním čase, ale i příští rok za nových podmínek a projevili, že jim na Chvaleticích přece jen záleží. A co víc, vždycky je naděje že nějaké ze slov, která tam uslyšíte, doputuje k Vašemu srdci a dá vzklíčit něčemu pěknému - malé radosti, jasnému pohledu na váš současný problém, nebo uvidíte v novém světle své bližní... zkuste přijít, naslouchat, vaše neděle dostane úplně jiný rozměr.
25.12.2018 18:53:42
admin
Provozovatel těchto stránek nemůže ovlivnit obsah zobrazovaných reklam a nenese za ně žádnou odpovědnost
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one